Pošaljite nam upit

Poštovani klijenti, na Vaše upite odgovaramo u radno vrijeme od 9,00 do 17,00 sati, radnim danima od ponedjeljka do petka. U neradne dane (praznike) i neradne blagdane na upite ne odgovaramo. Ukoliko se radi o hitnom predmetu ili o roku, molim da nas kontaktirate u radno vrijeme na uredski telefon.

Posjetite nas u uredu

1190 Wien, Billrothstr 86/2

Nazovite nas

Vlatka Adler
+385 91 566 9667
Mon - Fri, 9:00-17:00

Pravne informacije

Adler Mediation
Zagrebačka banka, IBAN HR592360001101938029

Ured za medijaciju Adler

KLJUC_komplet logo_FINAL_obli

Mi pozvezujemo Pravo & Medijaciju!

Podjela bračne stečevine

Podjela ostavinske mase

Medijacija uz mentorstvo

Mi pozvezujemo Pravo & Medijaciju

Mi smo austrijski Ured za medijaciju, sa uredima u Beču i Grazu, specijaliziran za konflikte u obitelji. Fokusirani smo na podjelu bračne stečevine za vrijeme i nakon razvoda, kao i na podjelu ostavinske mase u ostavinskom postupku.

Mi smo pravno potkovani, ali u medijaciji ne vršimo pravno savjetovanje, jer bi to dovelo našu poziciju medijatora u sukob sa interesima više stranaka u medijaciji.

Kao medijatori želimo uvijek djelovati nestranački i zato potičemo naše stranke da uzmu odvjetnika, koji dolazi sa strankom u medijaciju i stranci pruža pravnu podršku.

Izradu nagodbe prepuštamo također Vašim odvjetnicima.

Naš zadatak je da Vam pomognemo izraditi jedno dobro i za sve stranke zadovoljavajuće rješenje.

Kada nam uspije, da se Vaši međuljudski odnosi kroz medijaciju poboljšaju ili da ostanu tako dobri kao i do sada, to nas veseli. Ipak, nama je kao pravnicima vrlo dobro poznato da svađe i konflikti mogu biti jako naporni i zato naš cilj nije da Vas pomirimo, nego prije svega da nađemo jedno gospodarski i pravno dobro rješenje

Kontaktirajte nas

Ured za medijaciju Adler
Adresa: 
1190 Wien, Billrothstr 86/2

Nazvoite nas:

Zašto izabrati nas ?

 • Prisustvovanje stručnim konferencijama
 • Članstva u stručnim udrugama
 • Razmjena iskustava s pravnim stručnjacima
 • Praćenje stručne pravne literature
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

O Mag. Vlatka Adler, Medijatorica

Mag. Vlatka Adler je medijatorica od 2010. godine. Prvu obuku iz medijacije Mag. Adler dobila je u Zagrebu/Hrvatska u Hrvatskoj udruzi za mirenje (HUM). U zadnjih 9 godina Mag. Adler pohađala je brojne dodatne obuke iz medijacija kako u Hrvatskoj tako i u Austriji.

Iako je Mag. Adler pohađala i seminare iz austrijskog prava, u ulozi medijatorice njena uloga je neutralna i nestranačka, te je stoga svako pravno savjetovanje isključeno.

Mag. Adler je također hrvatska odvjetnica sa 17 godina iskustva u odvjetništvu, s time da od 2007. godine vodi svoj ured. Od početka svoje odvjetničke karijere, Mag. Adler savjetuje i zastupa brojne stranke s njemačkog govornog područja, osobito iz Njemačke i Austrije. Kao odvjetnica Mag. Adler je u početku svoje karijere bila više fokusirana na trgovačko pravo i pravo društva, ali nakon njenog osobnog razvoda 2014. godine Mag. Adler se orijentira gotovo samo na obiteljsko pravo i nasljedno pravo. Ovo osobno iskustvo pokazalo je Mag. Adler jednu do tada nepoznatu dubinu razumijevanja problematike razvoda.

2014. godine Mag. Adler je zajedno sa jednom partnericom osnovala trgovačko društvo Wassermann Grupa. Glavna djelatnost te firma bilo je savjetovanje obiteljskih poduzeća u odnosu na prijenos poslovanja sa starije na mlađu generaciju, kao i korištenje medijacije kao jednog načina rješavanja konflikata u obiteljskim poduzećima. U godinama 2015. i 2016., Wassermann Grupa organizirala je dvije WG Konferencije i jedan WG Forum na sljedeće teme:

 • WG Konferencija ”Mirenje u obiteljskom poduzetništvu-poseban osvrt na prijenos poslovanja sa starije na mlađu generaciju“, travanj 2015.
 • WG Forum, “Prevencija sukoba unutar obiteljskih poduzeća”, studeni 2015.
 • WG Konferencija „Medijacija u obiteljskom poduzetništvu-prijenos poslovanja sa starije na mlađu generaciju“, travanj 2016.

Mag. Adler i osobno potječe iz  poduzetničke obitelji. Ona je odrasla sa obiteljskim poduzećem, a poduzeće je bilo dio obitelji. Kasnije, u postupku prijenosa poslovanja, firmu je preuzela sestra Mag. Adler. I ovo osobno iskustvo vodilo je ka jednom boljem razumijevanju odnosa u obiteljskim poduzećima.

Danas, nakon 17 godina djelovanja u odvjetništvu i 9 godina djelovanja u medijaciji, sa osobitom fokusom na obiteljsko pravo i nasljedno pravo, Mag. Adler promatra obiteljske probleme sa posebnim očima. Sa dubokim razumijevanjem, koliko teško može čovjek biti opterećen opisanim problemima, Mag. Adler polaže veliki značaj na medijaciju, kao metodu i proces koji može ljudima olakšati rješavanje njihovih problema.

Zašto je tome tako?

U obiteljskim problemima su sadržane jake emocije i osobni interesi. Za iskazivanje tih emocija i interesa pred sudom nije niti mjesto niti vrijeme. Ali to sve se nalazi u medijaciji. Kako mjesto tako i dovoljno vremena. A i jedna dobra pravna podrška od strane vlastitog odvjetnika. Mag. Adler u osobnom životu prilično vode emocije. To najbolje dolazi do izražaju u njenoj odluci da preseli u Austriju, što je povezano sa velikom ljubavlju prema jednom austrijskom medijatoru iz Beča.

Iza čega stojimo?

Usmjereni smo na odnose u okviru obitelji. Članovi medijacijskog tima iz iskustva znaju da svaka velika promjena koja nastaje u okviru jedne obitelji (npr. razvod, podjela imovine, smrt, podjela ostavinske imovine…) stvara nelagodu, neizvjesnost i stres. Uvjereni smo da to ne mora nužno biti tako, već da svatko ima pravo na sretan i ispunjen život. Zato vjerujemo da kroz naš sveobuhvatan medijacijski angažman možemo osvijestiti i podržati naše stranke u nastojanju da spomenute situacije prožive sa pozitivnim emocijama. Za nas je poslovni uspjeh gledati naše stranke kao uz našu pomoć i nakon značajnih životnih promjena nastavljaju voditi uspješne & kvalitetne živote.

Kako radimo?

Postupak medijacije provodimo na način da članove obitelji posjednemo za isti stol i da se započne sa mirnim, staloženim i kvalitetnim razgovorom. Za neke obitelji to je prva prilika da mirno i obazrivo razgovaraju jedni sa drugima, a opet uz pomoć medijatora, koji im sa svojim stručnim znanjima pomaže voditi taj razgovor.

Što radimo?

Vodimo stranke kroz postupak medijacije, tijekom kojeg stranke uz pomoć medijatora traže kvalitetna rješenja svojih nesuglasica/nerazumijevanja/konflikata i sl., s ciljem postizanja kvalitetnih rješenja za nastavak uspješnog života svih članova obitelji.

Iskustvo je pokazalo, da rješavanje problema i nesuglasicu kroz medijaciju nije znak slabosti, već jedne pametne odluke:

Medijacija nije znak slabosti, već pametna odluka.”

Ili kako se to može ukratko sažeti::

“Koštat će manje, trajat će kraće, a Vama će se više sviđati.”

Schicken Sie uns eine Nachricht

Liebe Mandanten, auf Ihre Anfragen beantworten wir in der Arbeitszeit von 9,00 bis 17,00 Uhr, in den Arbeitstagen von Montag bis Freitag. Am Freitagen und Feiertagen beantworten wir die Anfragen nicht. Falls es um einen eilige Sache geht oder um die Frist, bitten wir Sie uns in der Arbeitszeit am Kanzleitelefon zu kontaktieren.

Finden Sie uns im Büro

1190 Wien, Billrothstr 86/2

Rufen Sie uns an

Vlatka Adler
+385 (0)91 / 566 966 7
Mon - Fri, 9:00-17:00

Rechtsinformation

Adler Mediation
Zagrebačka banka, IBAN HR592360001101938029

Wofür stehen wir?

Wir sind konzentriert auf die Beziehungen innerhalb einer Familie. Die Mitglieder unseres Mediationsteams wissen aus ihrer Erfahrung, dass jede große Veränderung innerhalb einer Familie (z. B. Scheidung, Verteilung von Eigentum, Tod, Verteilung der Erbschaft …) Angst, Ungewissheit und Stress verursacht. Aber es muss nicht so sein. Wir denken, dass jeder Mensch einen Anspruch auf ein glückliches und erfülltes Leben hat. Wir glauben also, dass wir durch unser umfassendes Vermittlungs-Wissen unseren Klienten bewusst machen und Ihnen in Ihren Bemühungen unterstützen können, die erwähnten Situationen mit positiver Einstellung zu verarbeiten. Für uns ist es dann ein Erfolg, wenn unsere Klienten die wichtigen Lebensänderungen mit unserer Unterstützung gut schaffen und weiterhin ein erfolgreiches und glückliches Leben führen.

Wie arbeiten wir?

Familienmediation setzt das Mediationsverfahren so ein, dass es die Familienmitglieder um einen Tisch setzt und friedliche, ruhige und qualitative Gespräche initiiert. Für einige Familien ist dies die erste Möglichkeit, mit unserer Hilfe als Mediators, ruhig miteinander zu sprechen.

Was machen wir?

In der Rolle des Mediators führen wir unsere Klienten durch Mediationsverfahren, wo mit Unterstützung durch uns als Mediatoren die Familienmitglieder eine Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten suchen, Mangel an Verständnis beseitigen und Konflikte (im Bereich: Ehe – Scheidung – Vermögen – Nachlass) bearbeiten. Unser Ziel ist es, Beschlüsse für ein gutes Zusammenleben aller Familienmitglieder zu erreichen.

Die Erfahrung hat erwiesen, dass die Lösung der Probleme und Unstimmigkeiten durch Mediation kein Zeichen der Schwäche darstellt, sonder eine kluge Entscheidung:

Mediation ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine kluge Entscheidung.”

Oder wie dies in Kürze zusammengefasst werden kann:

“Es wird Sie weniger kosten, kürzer dauern und an Ihre Bedürfnisse angepasst sein.”

Mediation Kanzlei Adler

KLJUC_komplet logo_FINAL_obli

Wir verbinden Recht & Mediation!

Ehevermögen Aufteilung

Erbmasse Aufteilung

Lehrlingsmediation

Wir verbinden Recht & Mediation!

Wir sind eine österreichische Mediations-Kanzlei, mit Kanzleien in Wien und Graz, spezialisiert auf die Konflikte in der Familie. Wir sind fokussiert an die Aufteilungen des Ehevermögens während und nach der Scheidung, sowie auf die Aufteilung der Erbmasse im Nachlassverfahren.

Wir beherrschen juristische Grundlage, aber in der Mediation machen wir keine rechtliche Beratung, denn das wurde unsere Position des Mediators in die Kollision mit den Interessen der mehreren Parteien stellen.

Als Mediatoren wollen wir immer unparteiisch handeln und deswegen unterstützen wir unsere Parteien einen Anwalt zu beauftragen, der mit der Partei in die Mediation kommt und die Partei rechtlich unterstützt.

Die Ausarbeitung der Einigungen übergeben wir auch Ihren Rechtsanwälten.

Unsere Aufgabe ist Ihnen zu helfen, eine gute und für alle Parteien zufriedenstellende Lösung auszuarbeiten.

Wenn es uns auch geling, dass Ihre zwischenmenschlichen Verhältnisse dadurch verbessert werden oder so gut wie die sind bleiben, freut uns das schon. Doch sind wir uns als Juristen sehr gut damit vertraut, dass Streitigkeiten und Konflikte sehr anstrengend sein können und deswegen ist unser Ziel nicht unbedingt Euch zu versöhnen, sondern vor allem eine wirtschaftlich und rechtlich gute Lösung zu finden.

Kontaktiere uns

Mediation Kanzlei Adler
Adresse: 
1190 Wien, Billrothstr 86/2

Rufen sie uns an:

Warum wir ?

 • Teilnahme an Fachkonferenzen
 • Mitgliedschaften in Fachvereinen
 • Erfahrungsaustausch mit Rechtsexperten
 • Verfolgung der Fachliteratur
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Über Mag. Vlatka Adler, Mediatorin

Mag. Vlatka Adler ist Mediatorin seit dem Jahr 2010. Die erste Ausbildung in der Mediation hat Mag. Adler in Zagreb/Kroatien bei dem Kroatischen Mediationsverein (HUM) bekommen. In den letzten 9 Jahren hat Mag. Adler zahlreiche Weiterausbildungen in der Mediation sowohl in Kroatien als auch in Österreich gemacht.

Mag. Adler hat darüber hinaus sowohl die Seminare aus dem österreichischen Recht besucht, aber als Mediatorin ist ihre Rolle neutral und unparteiisch, und demzufolge ist jede rechtliche Beratung ausgeschlossen.

Mag. Adler ist auch eine kroatische Rechtsanwältin mit 17 Jahre Erfahrung in der Anwaltschaft, wobei sie seit dem Jahr 2007 eigene Kanzlei führt. Seit dem ersten Beginn ihrer anwaltlichen Karriere, berat und vertritt Mag. Adler zahlreiche durchsprechenden Mandanten, besonders aus Deutschland und Österreich. Als Rechtsanwältin war Mag. Adler vom Beginn der Karriere mehr an das Handelsrecht und Gesellschaftsrecht fokussiert, aber nach ihrer persönlichen Scheidung im Jahr 2014 hat sich Mag. Adler fast nur auf das Familienrecht und Erbrecht orientiert. Diese persönliche Erfahrung hat Mag. Adler eine bis dahin unbekannte Tiefe an die Problematik der Scheidung gezeigt.

Im Jahr 2014 gründete Mag. Adler zusammen mit einer Partnerin die Firma Wassermann Grupa. Die Haupttätigkeit der Firma war die Beratung von Familienunternehmen in Bezug auf die Übergabe von Familienunternehmen von der älteren auf die jüngere Generation, sowie die Benutzung der Mediation als einen Weg für die Lösung der Konflikte in Familienunternehmen. Wassermann Grupa hat in den Jahren 2015 und 2016 zwei WG Konferenzen und ein WG Forum auf diesen Themen organisiert:

 • WG Konferenz, “Mediation im Familienunternehmen – Business Transfer/Übergabe von der älteren auf die jüngere Generation”, April 2015
 • WG Forum, “Prävention des Konfliktes im Familienunternehmen, November 2015
 • WG Konferenz, “Mediation im Familienunternehmen – Business Transfer/Übergabe von der älteren auf die jüngere Generation“, April 2016

Mag. Adler stammt auch persönlich aus einer unternehmerischen Familie. Sie ist mit dem Familienunternehmen aufgewachsen und die Firma selbst war ein Teil der Familie. Später, in dem Prozess der Übergabe, wurde die Firma von der Schwester von Frau Mag. Adler übernommen. Auch diese persönliche Erfahrung fuhr zum einen sehr guten Verständnis von den Verhältnisse in den Familienunternehmen.

Heute, nach 17 Jahre Tätigkeit im Bereich Anwaltschaft und 9 Jahre Tätigkeit im Bereich Mediation, mit dem besonderen Fokus auf das Familienrecht und Erbrecht, betrachtet Mag. Adler familiäre Probleme mit besonderen Augen. Mit tiefem Verständnis davon, wie schwer können dieses Problem einen Menschen belasten, legt Mag. Adler einen großen Wert auf die Mediation, als eine Methode und als ein Prozess der den Leuten die Lösung deren Probleme erleichtern kann.

Warum ist dem so?

In familiären Problemen sind starke Emotionen und persönlichen Interessen mit einbezogen. Für den Ausdruck dieser Emotionen und Interessen ist vor dem Gericht kein Platz und keine Zeit. Das alles gibt es aber in der Mediation. Sowohl Platz als auch genug Zeit. Und eine gute rechtliche Unterstützung seitens eigenen Rechtsanwalts.

Mag. Adler ist in ihrem persönlichen Leben auch ziemlich durch Emotionen bewegt. Das kommt am besten in ihrer Entscheidung nach Österreich umzuziehen zum Ausdruck, was mit einer großen Liebe zu einem österreichischen Mediator aus Wien verbunden ist.

 

About Mag. Vlatka Adler, Mediator

Mag. Vlatka Adler has been mediator since 2010. Mag. Adler was first trained for mediator in Zagreb/Croatia at the Croatian Mediation Centre (HUM). In the past 9 years, Mag. Adler has attended numerous additional mediation trainings in Croatia and Austria.

Mag. Adler has attended training in Austrian law also, but her role as mediator is neutral and impartial, excluding any legal counselling.

Mag. Adler is a Croatian attorney with 17 years of experience in law practice; in 2007 she has opened her own law office. Since the beginning of her law career, Mag. Adler has advised and represented many parties of the German speaking area, in particular from Germany and Austria. At the time, she was focused more on commercial law and company law, but after her divorce in 2014, Mag. Adler has focused almost exclusively to family law and inheritance law. Her personal experience has revealed to Mag. Adler the unknown depth of divorce issues understanding.

In 2014, together with her business partner, Mag. Adler has founded the Wassermann Group. The primary activity of the company was counselling of family companies relative to the transfer of business from older to younger generation, as well as the use of mediation as one of the means for conflict resolution in family companies. In 2015 and 2016, Wassermann Group has organised two WG Conferences and one WG Forum on the following topics:

 • WG Conference ”Mediation in family entrepreneurship – special overview of the transfer of business from older to younger generation“, April 2015
 • WG Forum, “Prevention of conflict in family companies”, November 2015.
 • WG Conference „Mediation in family entrepreneurship – transfer of business from older to younger generation“, April 2016.

Mag. Adler also comes from entrepreneurship family. She grew up with family company, and the company was the part of the family. Later on, in the process of business transfer, the firm was taken by the sister of Mag. Adler . This personal experience has also contributed to her better understanding of relations in family companies.

Today, after 17 years in law practice and 9 years in mediation, with special focus on family law and inheritance law, Mag. Adler sees family problems through special glasses. With deep understanding of how hard the man can be burdened with described issues, Mag. Adler finds mediation of great importance, as the method and process that can ease the resolution of problems.

Why is that?

Family problems are charged with strong emotions and personal interests. The court is not the place or the moment to show these emotions. But the mediation is. The right place with enough time. Plus firm legal support from one’s own attorney.

The life of Mag. Adler is also pretty much guided by emotions. It is well shown in her decision to move to Austria, following her love with Austrian mediator from Vienna.

 

What do we stand for?

We are focused on relationships within a family. The members of our mediation team know from their experience that every big change occurring within a family (for example divorce, distribution of property, death, distribution of inheritance …) causes anxiety, uncertainty and stress. But it need not be that way; we think that everyone is entitled to happy and fulfilled life. Thus, we believe that through our comprehensive mediation engagement we can make our clients aware of and support them in their effort to live through the mentioned situations with positive emotions. For us, business success is to see our clients passing through significant life changes with our assistance and continue leading successful & quality lives.

How do we work?

We deploy mediation procedure in a way that it puts the family members around the same table and initiates peaceful, calm and quality conversation. For some families this is the first opportunity for the family members to talk calmly and considerately with each other, and yet with our assistance as mediators, who expertly moderates the conversation.

What do we do?

We lead clients through mediation procedure during which, assisted by us as a mediators, the clients seek for quality resolution of their disagreements/lack of understanding/conflicts and alike, with a view to reach quality resolutions for continuation of successful life of all members of the family.

The experience has shown that resolving problems and misunderstandings through mediation is not the sign of weakness but a smart decision:

Mediation it is not a sign of weakness, but a smart decision.”

Or in short:

“It will cost less, take less time and You will like it more.”

Mediation Office Adler

KLJUC_komplet logo_FINAL_obli

We connect Law and Mediation

Marital Property Division

Inheritance Division

Company-Trainee Mediation

We connect Law and Mediation

We are an Austrian mediation office, with offices in Vienna and Graz, specialised in family disputes. Our objective is the division of marital property in the course of and after the divorce, as well the division of estate during inheritance proceedings.

We have legal background, but we do not provide legal counselling since our mediation position would thus be compromised by the conflict of interests with several parties in mediation.

As mediators we do not want to take sides and thus we encourage our clients to take an attorney who accompanies the client in mediation and provides legal support.

The task of attorney is also to create the settlement.

Our task is to assist in the finding of good and satisfactory solution for all parties.

We are happy if we manage to improve your human relations or to preserve them as good as they were. However, as lawyers, we are well aware that quarrels and conflicts can be very hard and thus our objective is not your conciliation, but primarily finding good economic and legal solution.

Contact Us

Mediation Office Adler
Address: 
1190 Wien, Billrothstr 86/2

Call us:

Why us ?

 • Attendance at professional conferences
 • Membership in professional associations
 • Experience exchange with legal professionals
 • Keeping up-to-date with professional law literature.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Send us a message

Dear Clients, Your inquiries will be answered in the working hours from 9,00 till 17,00, on working days Monday to Friday. On the public holidays we don’t answer Your inquiries. If there is emergency case or some deadline, please contact us in the working hours on the office telephone.

Find us at the office

1190 Wien, Billrothstr 86/2

Give us a ring

Vlatka Adler
+43 664 44 000 40
Mon - Fri, 9:00-17:00

Legal Information

Adler Mediation
Zagrebačka banka, IBAN HR592360001101938029