O Vlatki Adler

O Mag. Vlatka Adler, Medijatorica

Mag. Vlatka Adler je medijatorica od 2010. godine. Prvu obuku iz medijacije Mag. Adler dobila je u Zagrebu/Hrvatska u Hrvatskoj udruzi za mirenje (HUM). U zadnjih 9 godina Mag. Adler pohađala je brojne dodatne obuke iz medijacija kako u Hrvatskoj tako i u Austriji.

Iako je Mag. Adler pohađala i seminare iz austrijskog prava, u ulozi medijatorice njena uloga je neutralna i nestranačka, te je stoga svako pravno savjetovanje isključeno.

Mag. Adler je također hrvatska odvjetnica sa 17 godina iskustva u odvjetništvu, s time da od 2007. godine vodi svoj ured. Od početka svoje odvjetničke karijere, Mag. Adler savjetuje i zastupa brojne stranke s njemačkog govornog područja, osobito iz Njemačke i Austrije. Kao odvjetnica Mag. Adler je u početku svoje karijere bila više fokusirana na trgovačko pravo i pravo društva, ali nakon njenog osobnog razvoda 2014. godine Mag. Adler se orijentira gotovo samo na obiteljsko pravo i nasljedno pravo. Ovo osobno iskustvo pokazalo je Mag. Adler jednu do tada nepoznatu dubinu razumijevanja problematike razvoda.

2014. godine Mag. Adler je zajedno sa jednom partnericom osnovala trgovačko društvo Wassermann Grupa. Glavna djelatnost te firma bilo je savjetovanje obiteljskih poduzeća u odnosu na prijenos poslovanja sa starije na mlađu generaciju, kao i korištenje medijacije kao jednog načina rješavanja konflikata u obiteljskim poduzećima. U godinama 2015. i 2016., Wassermann Grupa organizirala je dvije WG Konferencije i jedan WG Forum na sljedeće teme:

  • WG Konferencija ”Mirenje u obiteljskom poduzetništvu-poseban osvrt na prijenos poslovanja sa starije na mlađu generaciju“, travanj 2015.
  • WG Forum, “Prevencija sukoba unutar obiteljskih poduzeća”, studeni 2015.
  • WG Konferencija „Medijacija u obiteljskom poduzetništvu-prijenos poslovanja sa starije na mlađu generaciju“, travanj 2016.

Mag. Adler i osobno potječe iz  poduzetničke obitelji. Ona je odrasla sa obiteljskim poduzećem, a poduzeće je bilo dio obitelji. Kasnije, u postupku prijenosa poslovanja, firmu je preuzela sestra Mag. Adler. I ovo osobno iskustvo vodilo je ka jednom boljem razumijevanju odnosa u obiteljskim poduzećima.

Danas, nakon 17 godina djelovanja u odvjetništvu i 9 godina djelovanja u medijaciji, sa osobitom fokusom na obiteljsko pravo i nasljedno pravo, Mag. Adler promatra obiteljske probleme sa posebnim očima. Sa dubokim razumijevanjem, koliko teško može čovjek biti opterećen opisanim problemima, Mag. Adler polaže veliki značaj na medijaciju, kao metodu i proces koji može ljudima olakšati rješavanje njihovih problema.

Zašto je tome tako?

U obiteljskim problemima su sadržane jake emocije i osobni interesi. Za iskazivanje tih emocija i interesa pred sudom nije niti mjesto niti vrijeme. Ali to sve se nalazi u medijaciji. Kako mjesto tako i dovoljno vremena. A i jedna dobra pravna podrška od strane vlastitog odvjetnika. Mag. Adler u osobnom životu prilično vode emocije. To najbolje dolazi do izražaju u njenoj odluci da preseli u Austriju, što je povezano sa velikom ljubavlju prema jednom austrijskom medijatoru iz Beča.